Disclaimer

Deze website is eigendom van Raymond's Huis & Tuin. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raymond's Huis & Tuin mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectuele eigendom op deze website komen toe aan Raymond's Huis & Tuin.

De informatie op de website is met zorg samengesteld. De kracht achter onze organisatie en onze advisering zijn onze mensen. En mensen maken soms fouten. We kunnen daarom niet uitsluiten dat ergens op deze website informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Raymond's Huis & Tuin  dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Raymond's Huis & Tuin aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, aangezien Raymond's Huis & Tuin geen invloed heeft op de inhoud van die websites.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Raymond's Huis & Tuin is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van de op deze website of (een) daaraan verbonden website(s) aangeboden informatie en/of materiaal.

Contact

Raymond's Huis & Tuin
Veldkampweg 5a
7731 HL  Ommen

T.  0529 463 083
F.  0529 454 403
M. 06 502 60 802

info@raymonds-huisentuin.nl

Raymond's Huis & Tuin · Alle rechten voorbehoudenWebsite: Expedient